Z okazji Dnia Matki z kodem PREZENT dodatkowe 5% rabatu na cały asortyment i, jeśli zechcesz, darmowe opakowanie prezentowe. Użyj kodu w koszyku.
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin opieki od stłuczeń

Opieka od stłuczeń

Regulamin usługi rozszerzonej ochrony Opieka od stłuczeń
Zakupy dokonane w Salon-porcelany.pl w ramach programu rozszerzonej ochrony Opieka od stłuczeń podlegają następującym warunkom szczegółowym:

1. W ciągu pierwszych 6 miesięcy od daty zakupu i pod warunkiem, że rozszerzona ochrona Opieka od stłuczeń została aktywowana zgodnie z niniejszymi szczegółowymi warunkami, w przypadku uszkodzenia produktu, Salon-porcelany.pl umożliwi Klientowi odkupienie uszkodzonych produktów w specjalnej cenie (dalej zwane „wymiana”), zgodnie z załącznikiem nr. 1, po pisemnym wniosku klienta. Jednakże koszty wysyłki produktu, przesłania uszkodzonych produktów, a także koszty wysyłki części zamiennej ponosi klient.
2. Rozszerzona ochrona obejmuje produkty, które zostały zakupione w jednym zamówieniu wraz z usługą Opieka od stłuczeń. Każde kolejne zamówienie wymaga swojej indywidualnie wykupionej usługi rozszerzonej ochrony.
3. Aby usługa Opieka od stłuczeń pozostała aktywna klient zobowiązany jest subskrybować email newsletter Salon-porcelany.pl poprzez aktywny adres mailowy klienta oraz poprzez aktywny numer telefonu.
4. Wypisanie się z newsletter’a lub wyłączenie zgód marketingowych przerywa działanie usługi rozszerzonej ochrony Opieka od stłuczeń. Przywrócenie zgód marketingowych nie powoduje przywrócenia działania usługi.
5. W przypadku wielu zamówień z wykupioną usługą rozszerzonej ochrony Opieka od stłuczeń okres 6 miesięcy liczony jest indywidualnie do każdego zamówienia od daty zakupu.
6. Zakup usługi rozszerzonej ochrony Opieka od stłuczeń w jednym zamówieniu nie upoważnia Klienta do wymiany produktu uszkodzonego z innego zamówienia, które nie posiadało wykupionej usługi rozszerzonej ochrony.
7. Jeżeli w ciągu pierwszych 6 miesięcy, klient skorzystał już z programu rozszerzonej ochrony Opieka od stłuczeń, a Salon-porcelany.pl zrealizował już zgodnie z załącznikiem nr. 1. wymianę, klient nie może żądać realizacji rozszerzonej ochrony na produkty już wymienione, nawet jeśli żądanie zostało złożone w terminach określonych powyżej.
8. Po upływie pierwszych 6 miesięcy od daty zakupu, Klientowi nie przysługuje prawo do wymiany produktów na podstawie rozszerzonej ochrony Opieka od stłuczeń.
9. Klientowi nie przysługuje wymiana zgodna z usługą rozszerzonej ochrony Opieka od stłuczeń, gdy doszło do zużycia eksploatacyjnego, takiego jak np. wypalenie świec.
10. Lista produktów oraz całych kategorii i/lub marek objętych ochroną rozszerzoną Opieka od stłuczeń znajduje się w załączniku nr. 1.
11. W przypadku uszkodzenia produktu, który nie jest objęty programem rozszerzonej ochrony Opieka od stłuczeń czyli nie znajduje się w załączniku nr. 1, nie jest ona uwzględniana mimo wykupienia usługi.
12. Jeżeli towar, którego ochrona została rozszerzona poprzez Opieka od stłuczeń, został wycofany z katalogu lub jego stan magazynowy jest wyczerpany, Klient może wybrać lub zakupić odpowiednio inną sztukę w cenie równej lub niższej niż rzecz, na którą udzielono rozszerzonej ochrony.
13. Salon-porcelany.pl nie odpowiada przed Klientem w żadnej formie, zwłaszcza finansowej w przypadku braku identycznego produktu jak uszkodzony, objętego rozszerzoną ochroną Opieka od stłuczeń w przypadkach niezależnych, takich jak między innymi zakończenie produkcji, brak stanów magazynowych u producenta.
14. W przypadku produktów limitowanych Salon-porcelany.pl nie odpowiada za brak możliwości wymiany produktu objętego rozszerzoną ochroną na identyczny ze względu na ograniczoną ilość sztuk wypuszczoną przez producenta. Klient ma wtedy prawo do wymiany takiego produktu zgodnie z punktem 12.
15. W przypadku braku możliwości wymiany produktu objętego ochroną rozszerzoną Opieka od stłuczeń na identyczną sztukę Klient ma prawo do rabatu zgodnego z załącznikiem nr. 1 przypisanego do nabywanego produktu.
16. W celu realizacji rozszerzonej ochrony Opieka od stłuczeń, Klient ma obowiązek przesłać zdjęcia uszkodzonego produktu, oraz na żądanie Salon-porcelany.pl przesłanie go na wyznaczony adres.
17. W przypadku gdy Salon-porcelany.pl zwróci się z prośbą o odesłanie uszkodzonego produktu, procedura wymiany rozpoczyna się po przeanalizowaniu przez Salon-porcelany.pl uszkodzonego produktu.
18. W przypadku celowego uszkodzenia produktu Salon-porcelany.pl ma prawo do nierealizowania postanowień niniejszego regulaminu, oraz wypisanie klienta z usługi ochrony rozszerzonej Opieka od stłuczeń.
19. W żadnym wypadku różnica w cenie pomiędzy przedmiotem, którego ochrona została rozszerzona , a przedmiotem nabytym później w ramach programu Opieka od stłuczeń nie zostanie zrekompensowana w gotówce lub w żaden inny sposób, niż wymiana uszkodzonej sztuki zgodnie z punktem 1.
20. Aby program rozszerzonej ochrony Opieka od stłuczeń mógł mieć zastosowanie, możemy poprosić o dokument tożsamości w celu sprawdzenia, czy dane klienta są zgodne z danymi posiadacza programu rozszerzonej ochrony.
21. Częściowa wymiana produktu nie jest objęta programem rozszerzonej ochrony Opieka od stłuczeń, tj. wymiana uszkodzonych pojedynczych elementów całego produktu lub uszkodzonych akcesoriów.
22. Uprawnienia w ramach usługi rozszerzonej ochrony Opieka od stłuczeń nie ograniczają uprawnień Klienta, które wynikają z przepisów prawa. W kwestiach, które nie zostały poruszone w tym regulaminie, stosujemy regulamin naszego sklepu, regulamin naszych salonów i obowiązujące prawo polskie.
23. Salon-porcelany.pl może zmienić niniejszy regulamin – zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli regulamin zostanie zmieniony, poinformujemy o tym wcześniej na stronie ............. Zmiany w regulaminie nie mogą naruszać praw Klienta ani pogorszyć warunków usługi. Jeśli zmienimy regulamin, będziesz mógł bez żadnych konsekwencji odstąpić od usługi.
24. Wszystkie pytania oraz reklamacje związane z usługą rozszerzonej ochrony Opieka od stłuczeń możesz zgłosić mailowo na adres: reklamacje@salon-porcelany.pl


Załącznik numer 1 do Regulaminu usługi rozszerzonej ochrony Opieka od stłuczeń
Ten załącznik zawiera informacje dotyczące produktów objętych ceną specjalną w ramach usługi opieki od stłuczeń (dalej zwane „wymiana”) oraz sposobu ustalania ceny produktu wymienianego przez uczestnika usługi.

1.Grupa Produktów podlegających wymianie: Usługa "Opieka od stłuczeń" obejmuje następujące grupy produktów:
- Produkty porcelanowe Villeroy & Boch*
- Produkty szklane Villery & Boch*

2.Cena Produktu Wymienianego Cena produktu wymienianego wyrażona jest jako procentowy upust od regularnej ceny produktu. Ta cena będzie uwzględniona przy dokonywaniu wymiany w ramach usługi "Opieka od stłuczeń
- Produkty porcelanowe Villeroy & Boch - 40 %
- Produkty szklane Villery & Boch -  25%

*Z wyłączeniem Akcesoriów i Sztućców
pixel